‘Dan wil ik even laten weten dat ik aan ze denk’

Hetty Blaauw (77) uit de gemeenschap Hilversum mailt met jongeren uit haar gemeenschap. Zo smeedt ze een ‘bandje’ met ze, en dat is extra waardevol in coronatijd.

Hetty Blaauw 2.jpg

“Ik ben altijd al aan het mailen met de jongeren uit onze gemeenschap. Als ik weet dat iemand naar het buitenland gaat voor studie, of als er een examen voor de deur staat, dan wil ik even laten weten dat ik aan hem of haar denk. En nu helemaal: ik vind het belangrijk om een lijntje te houden met ze. Niet omdat ik me zorgen maak over ze, helemaal niet, het is gewoon belangstelling. Ik word blij als ik aan de jongeren denk.

Een mailtje is minder belastend voor ze dan een telefoontje, daarom houd ik het meestal daarbij. En ik stel niet te veel vragen, want dan voelen ze zich misschien verplicht om te antwoorden. Liever vertel ik iets uit mijn eigen ervaring. Ze hebben met veel tegenslagen te kampen nu: online lessen, geen stages, geen leuke uitstapjes of ontmoetingen. ‘Jongens, zet ‘m op’, zeg ik dan. ‘Kijk naar wat je nog wel kunt doen, en richt je daarop.’

Dat doe ik niet zo expliciet natuurlijk. Ik wil ze stimuleren om richting te geven aan hun leven, ik wil zeker niet vertellen hoe het moet. Ze zijn zelf al heel goed bezig: als ik hoor hoe ze praten, en zie hoe ze met elkaar omgaan! Op zondagochtend tref je ze niet vaak, maar zij zijn even goed apostolisch. Als ze iets kunnen doen voor de gemeenschap, zullen ze het niet nalaten. En vaak op een verrassende manier, met filmpjes in plaats van geschreven teksten. En niet met de voorganger, maar met iedereen uit de gemeenschap die dat maar wil.

Door af en toe iets van me te laten horen smeed ik bandjes met ze. En als ik ze dan weer eens zie, in het gebouw of bij de Albert Heijn, dan is het: ‘Hé tante!’ En dan krijg ik – buiten coronatijd om – een dikke zoen.”

 

Ook contact maken?
Zoek aansluiting

 • Zoek jongeren op ‘in de wandelgangen’. Vraag om een e-mailadres of mobiel telefoonnummer.
 • Jongeren vinden telefoneren vaak lastig. Communiceren via mail of chat vinden ze prettiger.
 • Wees creatief. Bedenk een informele ontmoetingsvorm, zoals samen een ijsje eten, werken aan een gezamenlijk project of wandelen.
 • Veel jongeren maken gebruik van sociale media zoals Instagram, YouTube of Facebook. Door met hen te linken en te volgen wat hen bezighoudt, ontdek je aanknopingspunten voor een gesprek.
 • Geef aandacht rond belangrijke data, zoals verjaardagen, eindexamens, stages of een studiereis.

Luister om te begrijpen

 • Toon oprechte interesse in de jongere. Verplaats je in zijn belevingswereld. Wat speelt er op sociale media, welke muziek beluistert hij of zij graag, met welke thema’s is hij of zij bezig
 • Luister met de intentie om te begrijpen. Kom dus niet direct met antwoorden. Zo kan verbinding ontstaan.
 • Wees een gelijkwaardige gesprekspartner.
 • Geef de jongere het gevoel dat je hem accepteert en respecteert.
 • Maak duidelijk dat er ruimte is voor het uiten van gevoelens en gedachten. Hiervoor is het nodig om met een open houding te luisteren, zonder vooringenomenheid en vooroordelen.
 • Geef geen ongevraagde adviezen. Dat ontneemt de jongere de ruimte om zelf oplossingen te bedenken. Geef alleen advies als de jongere erom vraagt.
 • Luister naar de boodschap achter de woorden; let in een gesprek ook op lichaamstaal.
 • Bagatelliseer de problemen van een jongere niet.
 • Kijk naar het positieve. Geef echte, gemeende complimenten.

Zo deed Socrates het
Bij het zoeken naar een dialoog helpt de socratische wijze van gespreksvoering. Uitgangspunten zijn:
1 Wees ervan overtuigd dat de mens deskundig is over zichzelf.
2 Neem je voor om deze deskundigheid bij de ander naar buiten te laten komen.
3 Stel vragen in plaats van zelf te vertellen.
4 Zie het gesprek als een wederzijdse ontdekkingstocht.

Be There
Be There is het jongerenprogramma van het Apostolisch Genootschap. Er worden verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd, zoals eerder dit jaar het Generatiegesprek waarin ouderen en jongeren met elkaar in gesprek gingen over het leven. Kijk voor het volledige programma op: apgen.nl/be-there

Leestips