Een nieuw jaar, een nieuwe dag

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 9 januari 2020

Morgen is het licht
Vraag niet waarom want morgen is het licht 1

Dit leest als een belofte van het leven zelf. Ik geloof in het leven en ik zal daar op mijn plek een waardevolle bijdrage aan leveren. Ik wens u allen een mooi en licht 2022. Misschien is de mooiste start van het jaar wel de liefdevolle uitnodiging en het innerlijk appel om te zijn wie je graag bent.

Leven is aanpassen
Kent u het - omdat het je goed gaat en niets je ontbreekt - dat je enerzijds wilt dat alles blijft zoals het is, terwijl je anderzijds weet dat noodzakelijke veranderingen op komst zijn. Bijvoorbeeld de veranderingen die nodig zijn om de samenleving weer van het slot te krijgen. Leven is voortdurend aanpassen aan wat aan verandering onderhevig is, maar ook aan wat niet te veranderen valt.
We beseffen dat er van alles zal gebeuren in het nieuwe jaar dat voorligt, in ons persoonlijk leven en in de wereld waarvan we deel uitmaken, maar we weten niet precies wat. Ik las laatst de zin:
De geschiedenis aarzelt waar ze beginnen moet en weet al helemaal niet hoe het eindigen zal. 2 En zo is het. Met deze zekere onzekerheid betreed je de toekomst. Betreed je die onbevangen of angstig? Waar hou je je aan vast? Hoe zijn je verwachtingen voor wat komen gaat?

Werken aan een basis
Bij hoge verwachtingen heb je misschien vastomlijnde beelden en strek je je daar gretig naar uit. Ze kunnen waar worden of juist niet. Als je openstaat voor wat het leven brengt, kun je meebewegen, ook als het anders wordt dan verwacht. Om te ontvangen en in balans te blijven is opmerkzaamheid nodig en creativiteit. Ook is een basis nodig waarop indrukken als het ware kunnen landen en op waarde worden geschat.
Dat is waarom ik deel ben van het Apostolisch Genootschap, om te werken aan die basis. Om het leven te leren zien in al zijn facetten, waardoor ikzelf minder centraal kom te staan en er toch deel van blijf. Het is in verbinding leven met het al en allen, met het geloof in scheppingskracht. Een mysterie, waar al het bestaande uit voortkomt, ook het talent om lief te hebben. Zo’n gevoel zou je godsgevoel kunnen noemen.

De liefde wint
We werken samen, jong en oud, met het oog gericht op een toekomst die we nog niet kennen. Hoe het dan zal gaan, welke weg we zullen gaan, zal zich ontvouwen in die toekomst. Maar wij zijn erbij en we dragen bij. Dat is onze belofte aan het leven en aan de samenleving. En natuurlijk zullen we worden verrast, aangenaam én onaangenaam, en zullen idealen soms onder druk komen te staan door ervaringen en aanvaringen. Ook zal niet alles gelijk duidelijk zijn, maar we hebben elkaar. Misschien kunnen we eens doen alsof de liefde al gewonnen heeft. 3 We winnen door vertrouwen te geven en door ontvankelijk en vastberaden te leven.
Elk jaar, elke dag is nieuw. Nieuw beginnen en soms overnieuw beginnen. Een krachtige start voor een nieuw jaar, een nieuwe dag.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 Uit: Morgen - Remco Campert
2 Uit: Kom verder! - Freek de Jonge
3 Uit: Zo wil ik leven - Matthijn Buwalda