Over leven

Wekelijkse inspiratie door Monique van Strien-van Milaan - 20 maart 2022

Wat schrijf je in een brief die bestemd is voor een zondag waarvan je nu niet weet hoe het dan zal zijn? De wereld waarin we ons veilig waanden, ziet er in een paar dagen anders uit. Miljoenen mensen zijn nu vooral bezig met overleven. En wij zien het gebeuren en helpen waar we kunnen. Wat kunnen we elkaar meegeven om te kunnen blijven geloven in, en werken aan het goede? Zonder onze ogen te sluiten voor het afschuwelijke, en het verbijsterende? Ik zoek naar woorden waarin je op adem kan komen, even adem kunt halen. Over leven.

Hoe kan het?
'Hoe komt een idee ooit tot stand, kan zo’n gedachte ontstaan?’ Met deze vraag opent het lied Inspiratie. En de afgelopen weken vraag ik me dat regelmatig af als ik de nieuwsberichten volg en me probeer te verplaatsen in de mensen die ik zie. Slachtoffers, agressors, vluchtelingen, hulpverleners, goed, kwaad, het duizelt me. Wat maakt het toch dat mensen doen wat ze doen, wat (of wie) drijft ze?

In beweging komen
Inspiratie betekent letterlijk: inblazing. Je wordt op ideeën gebracht of verkrijgt nieuwe inzichten en wordt in beweging gezet, zoals de wind je een zetje kan geven. Natuurlijk, je hebt zelf de vrijheid om wel of niet in beweging te komen, maar er zit een appellerende herkenning in besloten. Dat wat je raakt, sluit aan op de diepere waarden en verlangens die je bij je draagt. Je herkent het, bewust of onbewust, en ziet als het ware een hoopvol perspectief. Zo kan het! En van daaruit kan je je uitgenodigd voelen om het zelf in praktijk te brengen. Ja, zo wil ik leven.

Voorbeeldig
Wat ons bindt, is dat wij geloven in en werken aan een wereld waarin eenieder zich gekend weet. Dat wij ons deel weten van een bezield verband en we dus omzien naar elkaar en zorg dragen voor onze aarde. Op alle mogelijke manieren. Mijn inspiratie daarvoor vind ik in mensen die ik zie handelen in dat perspectief. Niet perfect, maar wel voorbeeldig. Tijdens zijn inaugurele rede sprak president Zelenski in het parlement: “Ik wil mijn foto niet in jullie kantoren. Een president is geen icoon, idool of portret. Hang in plaats daarvan een foto van jullie kinderen op en kijk daar elke keer naar als je een beslissing neemt.”

Geen engelen
Het moreel kompas ligt in jezelf. Kritisch met jezelf in gesprek zijn over je drijfveren, nadenken over de uitwerking van je daden, het onder ogen zien van het soms ongemakkelijke antwoord, je leven lang blijf je ermee bezig. Want ook al deugen de meeste mensen, geen mens is een engel. De vraag is welk deel van jezelf wil je trainen? En welke verhalen vertellen wij elkaar? In deze verwarrende, onzekere tijd zetten mensen zich onbaatzuchtig in voor de medemens. Gezien, maar meestal ongezien gaan velen tot het gaatje, wordt er meer dan het gewone gedaan. En als je er oog voor hebt zie je het overal, ook als er geen oorlog is! Het is bidden en werken:

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.1

Aan het werk
Met enthousiasme(letterlijk vertaald: ‘in God zijn’) de dag beginnen, prikkelt om aan vrede te werken binnen mijn bereik. En daarmee is geloven niet alleen een schuilplaats, het is ook een bron van verzet. Jij mens, doe dan in godsnaam je best!


 


Monique van Strien-van Milaan

Landelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Inspiratie, Mathilde Santing
2 Dagsluiting, Verzameld werk 2, blz. 336, Gerard Reve, L.J. Veen, 2006, tweede druk
3 Enthousiasme komt oorspronkelijk uit het Grieks en duidt een situatie aan waarin de menselijke geest is doordrongen van het Heilige, letterlijk: in God zijn.