Wijsheid en vertrouwen

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 6 februari 2022

Allen betreden we op z’n tijd nieuwe werelden - verandering van school, uit huis gaan wonen, een nieuwe baan - met nog onbekende gewoontes en ongeschreven regels: dit doe je wel en dat juist niet. Dan speelt de vraag: doe ik het wel goed? En: hoe kan ik mezelf blijven? Wat is wijsheid?

Levenswijsheden
In het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ geeft de schrijver kinderen van acht tot tachtig duwtjes in de rug door eenvoudige, maar prachtige tekeningen te verbinden aan levenswijsheden voor jou en mij. Want wie kent niet de twijfel, ligt er zelfs weleens wakker van: wat moet ik nu doen?

‘Wat doen we als ons hart zeer doet?’ vroeg de jongen. ‘Dan wikkelen we het in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk en vol hoop wakker wordt.’ ‘Heb je nog andere adviezen?’ vroeg de jongen. ‘Je moet je eigen waarde niet afmeten aan de manier waarop je wordt behandeld,’ zei het paard. ‘Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan.’1

Van elkaar leren
Jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan … Wijze woorden, maar hoe kom je bij dat gevoel? Misschien door onzekerheid erover toe te laten en vervolgens naar je diepste gevoelens of naar iemand anders te luisteren. Want geldt deze uitspraak in beginsel niet voor elk mens? Het goede gesprek met jezelf of met de ander kan wijsheid doen groeien. Wijsheid stoelt op het vermogen het bijzondere en het tijdelijke van het eigen leven te doorzien. En ook oog te hebben voor het grote geheel en het lot van anderen. Door als het ware naast elkaar te staan leer je van elkaar, zelfs al zou je het niet met de ander eens zijn. Dit alles geeft inzicht en voedt het vertrouwen om nieuwe stappen te zetten in het soms verrassende leven.

Kiezen voor de liefde 
Ik heb er het volste vertrouwen in, dat eenieder van ons een gezindheid van liefde in de samenleving wil brengen. Dat werk is van ons allemaal en in de betekenis van dat werk geloof ik onvoorwaardelijk.
Vertrouwen is iets anders dan het geruststellende gevoel dat alles vanzelf wel goed zal komen. Vertrouwen is een innerlijke drijfveer die hoop en inspiratie geeft om te doen wat van waarde is. Het maakt uit om basaal vertrouwen te houden, in jezelf en in de medemens, ook als die het er even niet naar maakt. Je deel weten van het grote geheel verdiept dat vertrouwen en geeft kracht om volhardend te blijven werken aan menswaardig samenleven. We kiezen voor de liefde, juist door onze ogen niet te sluiten voor de realiteit van alledag. De stappen die we zetten, zijn soms maar klein, nog zoekend naar wijsheid, maar wel met een verlangen en een richting: samen aan een duurzame toekomst bouwen.

Meer dan alles koester ik
kwetsbaar geslagen bruggen
– van wanhoopshout gebonden
met hoop en diep verlangen –
wankelwegen uitgestrekt
naar ongekend en ver
voorzichtig te betreden2 


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 


1
Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard,                
Charlie Mackesy  
2 Uit: een Brug, Frank van den Ham, Gedichten 5