Nuance als verbindende kracht

Wekelijkse inspiratie – 21 mei 2023

In de wekelijkse inspiratie van 7 mei jl. staat: ‘In een samenleving waar polarisatie aan de orde van de dag is, worden moedige mensen gevraagd. Mensen die geloven in de kracht van nuance en van een verbindend geluid.’ Ik zou zomaar over deze zin heen lezen of hem voor waar aannemen, maar hoe doe ik dat?

Vragen aan jezelf
Socrates, die zo’n 400 jaar voor het begin van de jaartelling leefde, leerde mensen vragen te stellen. Dan is er een wereld voorbij het eigen oordeel te ontdekken en de kennis over jezelf te ontwikkelen. Het is wijs om je oordeel uit te stellen, onzekerheid toe te laten, jezelf in te houden en te wachten. Het is belangrijk om te weten en te onthouden wanneer dat je lukt. Veelal geeft het bekende me houvast, maar veruit het meeste weet en ken ik niet. Er dient zich van alles aan waar ik me goed bij voel of juist niet en wat me richting geeft of juist niet. Sommige situaties liggen ver bij mij vandaan, letterlijk of figuurlijk, maar als ik niet uitkijk, heb ik er een ongefundeerd oordeel over. Bijvoorbeeld over…

  • de jonge Afghaanse vrouw die grof geld betaald heeft om naar Europa te gaan omdat zij een betere toekomst wil. Waarom zou ze dat doen?
  • de Nigeriaanse man die gestenigd wordt omdat hij een andere man liefheeft. Wat als dat in het land waar ik woon, in de wet zou staan?
  • de non-binaire jongere uit je gemeenschap op de foto van de boot tijdens de Canal Pride. Als ik me in hen verplaats, dan…

De ander verstaan
We zijn in staat ons in te leven in de ander, maar onderzoek1 toont aan dat we dat vooral doen bij mensen die op ons lijken. Het is daarom nog niet zo makkelijk wat in ons geloofsverhaal staat: ieder mens als gelijkwaardig zien en zoeken naar wat ons verbindt. Voor mij is het misschien soms meer een kwestie van tolereren: jij mag er best zijn, maar ik wil er geen moeite voor doen om jou echt te leren kennen…
Nee, ik wil kiezen voor de liefde met armen zo wijd als de hemel. Daarom wil ik er mijn best voor doen om me te verbinden, bruggen te bouwen en banden te smeden. Een aantal handvatten daarvoor zijn: interesse tonen in de ander en diens beweegredenen, levenservaringen en motivaties leren kennen. Bereid zijn mijn standpunt op te geven of te verrijken. Oog hebben voor het grotere belang waarbij ik ook niet voorbij wil gaan aan dat van mezelf. Een open houding waarin ik niet beter of meer ben maar echt luister en de ander wil verstaan. En het vraagt zelfreflectie: nadenken over en het inzien van mijn context en oordelen. Waarom denk en doe ik zoals ik denk en doe?

Duurzame vrede
Voel ik de motivatie en heb ik de drijfveer om zo open te staan en me verbonden te voelen met wat zich aandient? Om, ook in dat wat ik lastig vind, me in te houden en de nuance te zoeken? Om zo te leven. Opdat we in ons doen en laten voorwaarden scheppen tot het ontvouwen van iets nieuws, van liefde en van scheppingskracht, waardoor wij bijdragen aan een basis voor duurzame vrede.

Ik leef in een vrij land
omdat ik niet altijd doe wat ik wil
omdat ik niet altijd zeg wat ik denk
omdat ook de andere mening ertoe doet
omdat ik de ruimte van de ander respecteer

Ik leef in een vrij land
omdat ik de pijn van de ander voelen kan
omdat ook ik mag vallen en opstaan
omdat ik geloof in tweede kansen
omdat mijn moreel besef liefde is

Ik leef in een vrij land
waarin ik godzijdank kleurenblind ben
zodat ik iedereen kan omarmen
omdat samen vrij pas echt vrij is2

Zo samen waarde- en liefdevol werken.

 


 

Bert Wiegman

Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 


1 Interview met prof. dr. Kees van den Bos met het Kennisplatform Inclusief Samenleven

2 Theo Kiffers, Samen vrij, De Stroom nr. 2 2023