Beeld: Merijntje Betzema

Waarde(n)vol opgroeien

Wekelijkse inspiratie – 5 november 2023

Geliefd mens,

Je herkent het vast, dat de angstige en verwarrende ontwikkelingen in de wereld je hoofd en hart blijven bezighouden. Het lukt me maar niet om de juiste woorden te vinden voor wat ik allemaal voel, misschien zijn ze er ook wel niet. Wraak nemen, uit zijn op het eigen gelijk, ‘moeten’ (ver)oordelen, partij kiezen en overal een mening over hebben, lijken steeds dominanter te worden in onze samenleving. En zeker in conflictsituaties is juist dat niet wat er nodig is. Maar wat dan wel? Een hoopvolle boodschap en mensen die daar koppig gezicht aan blijven geven. Ik heb juist nu voorbeelden nodig om in balans te blijven en te blijven geloven, hoe contrasterend ook.

Coalitie van mensen
Op 30 september jl. organiseerden we in Nieuwegein de Waarde(n)vol Opgroeidag. Op deze dag zochten opvoeders, jong en oud, uit alle hoeken van het land én op hun ‘vrije’ zaterdag elkaar op. We vormden die dag een coalitie van mensen die kinderen en jongeren een inspirerende en liefdevolle omgeving willen bieden om - in verbinding met anderen - te zijn, te groeien en hun eigen identiteit en morele kompas te ontwikkelen.

Oprechte aandacht
We willen mensen zijn bij wie je je geliefd voelt en plekken bieden waar je écht mag zijn, waar je je vrij mag voelen om te vallen, te oefenen en te leren. Waar geen perfectie wordt gevraagd en waar oprechte aandacht is. Je kunt het zien aan onze glimlach, je hoort het in onze aanmoediging, je voelt het in de vragen die we stellen, je ruikt het aan de appeltaart speciaal voor jou gebakken. We geloven in de kracht van zo’n omgeving en beginnen gewoon door het zelf te zijn. We zijn overtuigd van de kracht van samen, want dáár krijgt liefde een gezicht. Een liefde die ons laat leren, afkijken, zoeken, lachen, samenwerken, van inzicht verschillen en ons verdriet of problemen laat delen. Een samen waar het gaat om wie je bent, in plaats van wat je bent. Niemand uitgezonderd.

Vrij van ballast
​​​​​​​We blijven koppig zeggen dat je er mag zijn. We geloven in je en nodigen je uit om vrij te komen van ballast. De ballast van onzekerheid over hoe je eruitziet, wat de omgeving vindt, of je slim genoeg bent, grappig of vlot genoeg. Je andere bagage, je talenten én eigenaardigheden zijn je kracht. We willen niets liever dan een steentje bijdragen om jou te helpen ontdekken wie je ten diepste bent en wilt zijn. Om daar houvast in te vinden en de durf om daarop te vertrouwen.

Eén voorbeeld, één zaterdag, één plek. De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind, ze zijn met meer en laat je door niemand iets anders wijsmaken.


 

Marten van der Wal


Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap