Verwachting in eenvoud

Wekelijkse inspiratie door Districtsvoorgangers Apostolisch Genootschap  - 10 april 2022

Palmzondag, de dag waarop Jezus op weg ging naar Jeruzalem 1. Op een ezel gezeten reed hij de Olijfberg af en toen hij de stad naderde, stond er een grote menigte langs de weg. De mensen juichten verwachtingsvol en zwaaiden enthousiast met palmtakken, terwijl sommige hun gewaden op de weg legden. Zou hij de man zijn die de vredesdroom van Jesaja kwam vervullen?

Trouw aan zijn opdracht
Jezus had voorzien dat hij de verwachtingen die er leefden, wat moest temperen. Daarom had hij voor een ezelsveulen gekozen, hiermee symboliserend dat hij in eenvoud kwam en vooral geen machtspositie wilde innemen. Zijn verlangen was om mens onder de mensen te zijn en van hart tot hart in liefde te werken. Daarnaast wilde hij het besef wekken dat íedereen het vermogen in zich draagt om de oude droom van vrede en rechtvaardigheid in eenvoud waar te maken.

De Olijfberg is meer een heuvel die zich boven Jeruzalem verheft en uitzicht geeft over de stad en haar mensen. Jezus is verschillende keren hiernaar toe gegaan om zich uit het dagelijks leven terug te trekken, te rusten, te spreken met z’n leerlingen en te bidden. In de nacht vóór zijn dood bracht het hem tot overgave en aanvaarding van de consequentie die volgde uit trouw blijven aan zijn opdracht. In overgave leven helpt te ontdekken dat de wereld niet om jóu, maar mét jou draait. Dit kan de vredesdroom dichterbij brengen.  

De oude droom waarmaken
We zijn dankbaar dat er mensen zijn die willen voorgaan in liefdevolle nabijheid en vanuit de grondslag van ons geloof ons willen inspireren. Echter, zijn we in de kern niet allen verantwoordelijk voor diezelfde opdracht? Laten we de werkzaamheid niet van ánderen verwachten, maar onszelf geroepen voelen om een bewust levend mens te zijn, gedreven door liefde en zo de ‘oude droom’ nieuwe invulling geven. Juichend aan de kant van de weg staan is niet voldoende. We willen samen ons religieus-humanistische gedachtegoed invullen en uitdragen vanuit onze persoonlijke opdracht. Zo maken wij de oude droom dagelijks waar. Vol vertrouwen stappen we samen de nieuwe tijd in.

 

 


Districtvoorgangers Apostolisch Genootschap

1 Vrij naar Matteüs 21:1-11