Uitnodigende plekken creëren waar liefde woont

Wekelijkse inspiratie – 15 januari 2023

Het afgelopen jaar kregen de eerstverantwoordelijk voorgangers Nanda Ziere en Marten van der Wal vaak de vraag: hebben jullie er (nog) vertrouwen in? Waar gaat deze vraag eigenlijk over? Is het een verlangen naar helderheid over de toekomst van het genootschap, naar geraakt worden, naar houvast, naar er zelf (weer) vertrouwen in hebben, krijgen of houden?

Krachtig en kostbaar
De eerstverantwoordelijk voorgangers geloven in de kern, het bestaansrecht en de noodzaak van het gedachtegoed van het genootschap dat inspireert liefdevol te leven. Want wanneer mensen humaan en liefdevol handelen, dragen ze bij aan schepping en eren ze haar het meest. We geloven dat we als mens deel zijn van die schepping en dat de scheppende macht waaruit alles ontstaan is, ook in ons zit. En we geloven dat mensen krachtig en kostbaar zijn omdat ze het talent van liefhebben hebben meegekregen. Deze belangrijke boodschap willen we met elkaar blijven delen en in praktijk brengen. Daartoe zoeken we steeds weer naar vormen van ontmoeting.

Meer variatie
Vanwege de grote diversiteit aan behoeften is het belangrijk en urgent om naast bestaande en vertrouwde ontmoetingen ook naar nieuwe vormen te zoeken. Voor alle mensen die betekenisvol willen leven. Een uitdagende opdracht waarbij ieder zijn talenten en creativiteit kan inzetten. Er ontstaan al veel kansrijke initiatieven. Laten we elkaar inspireren met deze bemoedigende voorbeelden. En ons gedachtegoed ruimhartig in de samenleving delen opdat er voor iedereen op deze wereld uitnodigende plekken zijn waar liefde woont.